Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuners

Sinds enige jaren is in de huisartsenpraktijk een nieuwe functionaris werkzaam; te weten de praktijkondersteuner (POH-er). Ook bij ons in de praktijk zijn twee POH-ers werkzaam.

POH Somatiek

De POH-er somatiek (Sandra van der Meijde) heeft tot taak de huisarts te ondersteunen in zijn/haar zorg voor met name patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten en COPD.

Zowel in Twisk als in Abbekerk doet de POH-er spreekuur in het kader van de diabeteszorg en de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten (cardiovasculair risicomanagement) en COPD.

Voor het spreekuur van de praktijkondersteuner somatiek kunt u telefonisch een afspraak maken op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur.

POH GGZ

Erika Soeverijn is in de praktijk werkzaam als POH-GGZ.

Het werk bestaat uit het voeren van ondersteunende gesprekken met patienten met uiteenlopende klachten. Voorbeelden van klachten zijn: angstproblemen, depressieve gevoelens, relatieproblematiek, rouw, slaapproblemen. Deze zorg valt onder de standaard huisartsenzorg en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Er worden maximaal 5 gesprekken gevoerd. Indien blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn, of andere zorg nodig is, zal de patient in overleg met de huisarts naar een andere instantie doorverwezen worden.

Een afspraak bij de POH-GGZ kan alleen via het spreekuur van de huisarts gemaakt worden!

Adresgegevens

Huisartsenpraktijk
Abbekerk-Twisk
Telefoon: 0229-581855

Fax: 0229-582402                                                                                                       

Spoednummer: 0229-583366

abbekerk-twisk.praktijkinfo.nl

Abbekerk:
Burg. P. Kromplein 6b
1657 AH Abbekerk
Routebeschrijving

Twisk:
Coenplein 1
1676 GZ Twisk
Routebeschrijving

 logo npa

Gezondheidsinformatie